Panelen en plinten – vol beton en geïsoleerd

De wanden zijn samengesteld uit geprefabriceerde gevelpanelen en/of plinten in gewapend beton. De binnenzijde is technisch glad afgestreken en heeft een natuurlijke betonkleur. De buitenzijde kan in verschillende kleuren en afwerkingen worden uitgevoerd.

De wapening bestaat uit hoogwaardig betonstaal FeB 500, in de vorm van gelaste wapeningsnetten. Op verzoek van de klant kan er meer wapening bijgelegd worden.

Al onze panelen en plinten zijn zelfdragend. De panelen worden geproduceerd in een gesloten fabriekshal in stalen bekistingen en verdicht door trillen. In de bekistingsfase worden de panelen voorzien van de nodige wapening en bevestigingsmiddelen (verankeringsrails of -profielen, verbindingsstukken,…). Het beton heeft een betonkwaliteit van B35.

Alle panelen/plinten zijn voorzien van hijsankers, afhankelijk van het eigen gewicht van de plaat. Hijsklemmen voor de montage kunnen bij ons aangekocht worden.

Tussen de stortfases wordt het isolatiemateriaal aangebracht (PS, XPS, PU, PIR of Resolschuim). Er zijn verschillende diktes te verkrijgen, afhankelijk van de wens van de klant.

Sinds 1 juli 2013 is de Europese verordening nr. 305/2011 inzake de verhandeling van bouwproducten van kracht. Deze verordening voorziet dat een prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) moet opgesteld worden voor bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling.  Onze producten vallen onder deze nieuwe reglementering. Deze Prestatieverklaring EN 14992 3 kunt u hieronder downloaden.