Sinds 2001 is Schelfhout NV onderdeel van de CRH-groep, als specialist in prefab betonwanden en -panelen.

CRH Structural Concrete Belgium heeft vijf sterke merken onder haar dak, namelijk d-Concrete!, ECHO, Ergon, Prefaco en Schelfhout. Binnen CRH Structural bundelen de vijf bedrijven, allen werkzaam in het ruwbouw segment, hun krachten.

Hierdoor bieden wij een uitzonderlijk breed assortiment met alle wand-, vloer- en ruwbouw-oplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw. Innovatie en duurzaamheid zijn onze vertrekpunten. Onze activiteiten zijn afgestemd op het gehele bouwproces. Van ontwerp-, architecturale of constructieve ondersteuning, tot de levering van de producten. Met eventuele montage van de complete ruwbouw voor de bouwheer of aannemer. Opdrachtgevers mogen van onze bedrijven innovatieve en duurzame producten en oplossingen verwachten die het bouwproces verbeteren en versnellen voor zowel de woning- als de utiliteitsmarkt.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
Verantwoord ondernemen vormt de basis voor onze missie en doelstellingen. Dat doen we onder andere door:

  • producten te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van wonen door het aangename leefklimaat
  • milieuvriendelijk produceren
  • aandacht te besteden aan een veilige werk- en leefomgeving

Zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu staat centraal in ons beleid. Deze zorg is niet alleen gericht op het hier en nu, maar ook op de generaties die na ons komen. CRH Structural Concrete Belgium is onderdeel van de CRH-groep – internationaal leverancier van bouwmaterialen.

Gedragscode

CRH heeft passende en duidelijke richtlijnen met betrekking tot zakelijk en ethisch gedrag voor het personeel dat ons vertegenwoordigt tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken.
U kan hieronder de gedragscode in het Nederlands downloaden.

Betrokkenheid bij Mensenrechten

De Strijd tegen Moderne Slavernij

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen en Veiligheidsvoorschriften

In de Gedragscode Ethisch Inkopen staan de MVO eisen omschreven evenals de manier waarop wij naleving van uw kant willen waarborgen. Wij op onze beurt streven er naar om een betrouwbare en eerlijke partner te zijn, in de vaste overtuiging dat relaties die zijn gefundeerd op de kernwaarden vertrouwen en integriteit, uiteindelijk duurzaam en gunstig zijn voor alle partijen.
U kan hieronder de Gedragscode Ethisch Inkopen en de Veiligheidsvoorschriften in het Nederlands downloaden.

Beleidsverklaring

CRH-SCB: Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid